Een goede voorbereiding op de CITO toets stelt de kinderen in de gelegenheid een optimaal resultaat te halen.

Wij geven een intensieve begeleiding op taakaanpak, werkhouding en leren de kinderen om te gaan met multiple choice vragen, verhoogde stressituaties en faalangst. De kinderen bereiden zich een ruime periode voor, zodat het geleerde ook tijd heeft te beklijven.

Een CITO training vormt een goede voorbereiding op de eindtoets, maar biedt op zichzelf geen garantie op een goede score. Dit laatste hangt van veel factoren af. De training is er vooral op gericht om te voorkomen dat uw zoon of dochter onder zijn of haar niveau presteert. Tevens geeft de training inzicht in de moeilijkheden die de kinderen hebben op het gebied van rekenen, spelling en grammatica.

De CITO training wordt gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8 uit het basisonderwijs. Er zal gewerkt worden met een kleine groep van slechts 6 tot 8 leerlingen.

De CITO training kan ook per specifiek vakgebied gegeven worden.

  • Rekenen (o.a. breuken en procenten)
  • Taal (o.a. begrijpend lezen en grammatica)
  • Studievaardigheden