Definitie

“Remedial Teaching is tijdelijk, individueel onderwijs, gericht op kinderen die te kampen hebben met leerproblemen of leerstoornissen.”

Wij geven Remedial Teaching aan kinderen met leerproblemen op gebied van:

  • Rekenen
  • Spelling
  • Taal
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen

Plan van aanpak

De begeleiding begint met een kennismakingsgesprek en indien nodig een didactisch onderzoek gevolgd door het opstellen van een handelingsplan. In het gesprek proberen we een duidelijk beeld te krijgen van de kennis en de vaardigheden van uw kind. Aan het einde van het gesprek stellen we vast of wij denken dat wij uw kind kunnen helpen. Is dit niet het geval dan kunnen wij u misschien wel verwijzen naar een andere instantie.

Handelingsplan

Wanneer wij uw kind verder gaan begeleiden, zullen wij een handelingsplan opstellen voor 8 weken. Het handelingsplan zullen wij, eventueel telefonisch, met u bespreken. Hierna kan de begeleiding starten. De duur van een les is 45 minuten kindcontact en 15 minuten bespreken van opdrachten, voorbereiden, administreren en contact ouders. De remedial teaching vindt plaats op individuele basis.

Na acht weken zal er een evaluatie met de ouders plaatsvinden waarin wij kijken hoe de behandeling is gegaan en hoe we deze eventueel voortzetten.

De tarieven hiervan treft op onze tarievenpagina.